Изузетност у науци

Лидерство у индустрији

Друштвени изазови

Први приоритет новог европског програма за науку и иновације, под називом Изузетна наука, има за циљ повећање изврсности европског научног потенцијала, осигуравање непрекидног прилива врхунских светских истраживача у Европу и омогућаванје приступа врхунским истраживачким инфраструктурама. Тиме се жели осигурати дугорочна конкурентност европског истраживачког простора на светском тржишту као и препознавање Европе као атрактивног места за истраживачки рад. Првом приоритету додељено је 32% укупног буџета за Хоризонт 2020 који износи око 80 милијарди еура. X

Глобално пословно окружење се убрзано мења и циљеви стратегије Европа 2020 за паметан, одржив и укључив раст представљају изазове и прилике за европску индустрију. Европа треба убрзати настанак иновација, претварајући новонастала знања у нове производе и услуге, као и унапређивати постојеће. Да би Европа задржала водећи положај у глобалној конкуренцији с јаком технолошком базом и индустријским капацитетима потребно је повећати стратешка улагања у истраживање и развој у кључним технологијама које омогућавају развој и брз долазак до иновација. X

Хоризонт 2020. директно доприноси решавању главних друштвених изазова идентификованих у стратегији Европа 2020. и њеним предводничким иницијативама (Flagship Initiatives), као и решавању главних проблема које дијеле грађани у Европи, али и глобално.
Активности унутар приоритета Друштвени изазови усмерене су на повећање ефикасности истраживања и иновација у одговору на кључне друштвене изазове повезивањем ресурса и знања у различитим пољима технологија и научних дисциплина, укључујући и друштвене и хуманистичке науке као важне компоненте за решавање свих изазова. X

Хоризонт четвртком

Хоризонт 2020 је највећи програм Европске уније за истраживање и иновацијe, који обухвата фонд од чак 78 милијарди евра, доступних у наредних седам година. Након што се од 1. јула 2014. Република Србија укључила у Хоризонт 2020, а ова средства постала доступна за домаће научнике, привреднике и цивилни сектор, Центар за промоцију науке сваког четвртка организује програм представљања Хоризонта 2020. Програм Хоризонт четвртком, у Научном клубу у центру Београда, отворен је за научну заједницу, мала и средња предузећа, цивилно друштво и све заинтересоване грађане.

Питања и одговори

Отворени позиви са ЕУ портала

Отворени позиви
са ЕУ портала

    Учитава се...
Поставите питања о програму Хоризонт 2020 на horizont2020@cpn.rs

Националне контакт особе